Selecteer de taal

Proces
Automatiseren

Bij het ontwerp en advies van oplossingen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van internationaal erkende standaarden. Vanuit de techniek gezien zijn dit de ISA standaarden (ISA-18, ISA-88, ISA-95, ISA-99 en ISA-100, ISA-106). De projecten worden voornamelijk gestructureerd volgens GAMP 5 en Prince 2. Hierbij worden ook altijd elementen van Six Sigma en Lean Manufacturing meegenomen.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker een systeem krijgt wat hij zelf wil hebben, ook al weet hij zelf nog niet wat hij wil. Hierbij is het mijn taak de eisen en wensen van de gebruikers vast te leggen en te vertalen naar eisen en wensen die de leveranciers begrijpen en kunnen leveren. Hierbij wordt een “risk based” aanpak gekozen, waarbij alle eisen traceerbaar en onderhoudbaar zijn tijdens maar ook na afloop van het project.

Diensten die hierbij geleverd kunnen worden zijn:

"De klant krijgt precies wat hij wil, ondanks dat hij dat zelf nog niet precies weet"

Papierloos Produceren

Annex 1 geeft aan dat er geen papier meer gebruikt zou moeten worden bij steriele productie in clean rooms. In een recent uitgevoerd project, waar ik verantwoordelijk was voor het ontwerp van de gehele automatisering, is een papierloos systeem ontwikkeld voor het produceren van steriele vloeistoffen dat voldoet aan de EU GMP en FDA wetgeving.